Linuxsystemadministration som en tjänst.

Alla serverdatorer behöver lite underhåll ibland.

Vare sig du har en liten virtuell server eller en stor serverdator behövs underhåll. Lydrogem hjälper dig och din server att fortsätta fungera. Vi är kunniga inom Ubuntu, Debian och CentOS.

Serverinstallation

för hjälp med installering och konfigurering av ny server

 • MultiCraft - från 200 kr
  • Installation/konfigurering av operativsystem
  • Installation och konfigurering av enkel brandvägg
  • Installation av MultiCraft (licens ingår ej)

 • Pterodactyl - från 400 kr (notera: två separata servernoder krävs)
  • Installation/konfigurering av operativsystem
  • Installation och konfigurering av enkel brandvägg
  • Installation av Pterodactyl Daemon och Pterodactyl Panel

 • Webbserver - från 300 kr
  • Installation/konfigurering av operativsystem
  • Installation och konfigurering av enkel brandvägg
  • Installation av nginx, PHP, MySQL (eller annan webbserverprogramvara)

Systemadministrering

för hjälp och underhåll av en befintlig server

 • Systemadministrering - från 500 kr/timme
  • Vi hjälper till med specifierad uppgift inom serveradministration
  • Vi är kunniga inom Ubuntu, Debain och CentOS